George Bacovia

Lacustră

Descriere

Poezia este expresia simbolistă a stărilor de melancolie și singurătate, evocând atmosfera apăsătoare a peisajelor lacustre sub cerul plumburiu.